fbpx
English English

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של tvONE, מפתח ברמה עולמית ויצרן טכנולוגיית המרת וידאו וטכנולוגיית הפצת אותות AV. המועד האפקטיבי של תנאי שימוש אלה ("תנאים") הוא 20 ביולי 2017. הגרסה הנוכחית של תנאים אלה מחליפה ותוקפת את כל תנאי השימוש הקודמים החלים על אתר זה.

אנא קרא בעיון תנאים אלה בכדי שתבין את תנאי הגישה והשימוש באתר ובשירותים נלווים. אנו עשויים לבצע שינויים בתנאים אלה מעת לעת כאשר האתר שלנו מתפתח, לכן בדוק שוב לעתים קרובות. המשך השימוש שלך באתר ובשירותים הנלווים בעקבות כל שינוי שפורסם בתנאים מהווה הסכמתך כלפיהם. אם אינך מסכים לתנאים, אל תשתמש באתר שלנו.

מדיניות הפרטיות

על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע האישי כפי שנדון במדיניות הפרטיות שלנו, אשר משולבת בזאת בתנאים אלה. ניתן לגשת לעותק של מדיניות הפרטיות כאן: https://tvone.com/privacy-policy

שימוש מוותר

אתר זה נועד לספק מידע אודות המוצרים והשירותים שלנו. אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, הניתן לביטול לשימוש באתר באופן העולה בתנאים אלה. רישיון זה אינו כולל את הזכות לשנות, לשכפל, להעתיק, או למכור מחדש כל תוכן האתר; לעקוף כל צעדים טכניים המשמשים למניעה או הגבלה של גישה לחלק כלשהו באתר; להשתמש בכל כריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף ומיצוי נתונים אוטומטיים דומים בכדי לגשת לאתר; להפר או לנסות להפר את אבטחת האתר; או להפריע או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר.

אתה מסכים להשתמש באתר זה רק למטרות חוקיות ובהתאם לתנאים אלה. אתה מאשר כי השימוש שלך באתר זה הוא על פי שיקול דעתנו הבלעדי, וניתן להפסיק את רישיונך לשימוש באתר בכל עת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב לשירות לאף אחד ולחסום או למנוע את גישתך העתידית לאתר זה ושימוש בו. 

החשבון שלך

לפני שתוכל להשתמש בשירותים מסוימים המשויכים לאתר זה, ייתכן שיהיה עליך להירשם לאתר. אתה מסכים ומתחייב כי כל המידע שתמסור לנו דרך אתר זה, כולל אך לא רק מידע ליצירת קשר ופרטי רישום אחרים עבור חשבונך, אמיתי ומדויק.

אתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך. אתה מסכים להודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. איננו אחראים ולא אחראים לכל אובדן או פגיעה אחרת שאתה עלול להיגרם כתוצאה ממישהו אחר המשתמש בחשבון המשתמש או הסיסמה שלך, בין אם בלי ידיעתך.

סימני מסחר וזכויות יוצרים

הסימנים המסחריים, לבוש המסחר, הלוגואים וסימני השירות המוצגים באתר זה הם בבעלות tvONE וצדדים שלישיים. שום דבר הכלול באתר זה אינו יכול להתפרש כמקנה, במשתמע, ניגוד, או אחר, כל זכות או רישיון לשימוש בסימן מסחרי כלשהו.

כל התוכן באתר, כולל ללא הגבלה טקסט, צילומים, גרפיקה, פריסה ועיצוב, נמצא בבעלות tvONE, או ש- tvONE קיבלה הרשאה להשתמש בתוכן. שום דבר הכלול באתר זה אינו יכול להתפרש כמקנה, במשתמע, ניגוד, או אחר, כל זכות או רישיון לשימוש בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים באתר. על אף האמור לעיל, אתה רשאי להוריד עותק יחיד של התוכן באתר לשימושך האישי, שאינו מסחרי, ובלבד שכל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות יישמרו ללא פגע ובתנאי שלא תשנה את התוכן בשום צורה שהיא.

מפרטים ותמחור

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מפרטים ותמחור ללא הודעה מוקדמת.

כתב ויתור על אחריות; שיפוי

 אתר זה, תוכנו וכל השירותים הנלווים אליו ניתנים על ידי ארה"ב על בסיס "כפי שהוא" או "ככל שניתן". אנו לא מתחייבים או מתחייבים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, באשר להפעלת אתר זה, למידע, לתוכן, לחומרים או למוצרים הכלולים באתר זה, או לפונקציונליות של כל השירותים הקשורים אליו. במידה המלאה המותרת על פי החוק החל, אנו מתנערים מכל האחריות המשתמעת, כולל ללא הגבלה את האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה.

בשימוש באתר אתה מאשר כי השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד. אנו לא נהיה אחראים לנזקים מכל סוג שהוא הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לשימושך באתר, לרבות ללא הגבלה נזק ישיר, עקיף, מקרי, עונשי וכתוצאה מכך, גם אם הודיעו לנו על היינו אפשרות לנזקים כאלה.

חוקי מדינה מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת או אי הכללה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליך, יתכן שחלק מההוראות, ההחרגות או ההגבלות שלמעלה או כולן אינן חלות עליך, וייתכן שתהיה לך זכויות נוספות.

אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק את tvONE, סוכניה, המפיצים והסניפים שלה, ללא נזק, מכל נושא התביעות, הדרישות, הנזקים, העלויות וההוצאות, לרבות ללא הגבלת שכר טרחת עו"ד סביר. , הנובעות או קשורות לשימושך באתר או להפרתך כל הוראה בתנאים אלה או כל אחריות להלן.

אתה מסכים שאם אתה לא מרוצה מהאתר, התרופה היחידה והבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר.

צור קשר

אם יש לך שאלה בנוגע למדיניות האתר, אנא פנה אלינו בדואר בכתובת:

tvone

אטן: המחלקה המשפטית

שדרת וילמר 621.

סינסינטי, אה 45226

או בטלפון בכתובת:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

או בדוא"ל בכתובת

webmaster@tvone.com