fbpx
English English

 

Wszystkie reklamowane ceny muszą odpowiadać lub przekraczać ceny podane dla każdego produktu w kolumnie „MAPA”, jak podano Dealerowi w najbardziej aktualnym, dostępnym cenniku dostarczonym przez tvONE lub jej przedstawicieli.

 • Ogłaszane ceny są definiowane jako wszelkie publicznie widoczne lub generowane automatycznie informacje o cenach, które obejmują między innymi:
  • Materiał drukowany zawierający informacje o cenach produktów tvONE
   • Wyświetlaj reklamy we wszelkich publikacjach zakupionych i umieszczonych przez sprzedawców lub agentów odsprzedawców.
   • Bezpośrednia poczta opracowana i rozpowszechniana przez agentów odsprzedawców lub sprzedawców.
   • Wszelkie drukowane, publicznie dostępne informacje dostarczone przez sprzedawców lub agentów odsprzedawców.
  • Media elektroniczne wyświetlające informacje o cenach produktów tvONE
   • Witryny internetowe obsługiwane przez sprzedawców lub agentów odsprzedawców.
   • Internetowe fora zakupów publicznych lub przewodniki po cenach. Obejmuje to ceny wyświetlane na stronach „koszyka” lub „kasy”.
   • Wszelkiego rodzaju rabaty generowane automatycznie i publicznie dostępne.
 • Remedies
  • tvONE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego części.
  • Produkty w zamówieniach odsprzedawców można porównać z witrynami internetowymi i portalami sprzedaży odsprzedawców. Jeśli jakikolwiek produkt na stronie internetowej lub w portalu odsprzedaży będzie wyświetlany jako reklamowany poniżej minimalnej ceny reklamowanej tvONE, tvONE może odmówić realizacji zamówienia lub określonej pozycji zamówienia.
  • Poziom rabatu na zakup odsprzedawców może zostać obniżony bez uprzedniego powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym od daty potwierdzenia niezgodności z polityką MAP przez agentów tvONE lub tvONE.