fbpx
English English

 

Địa Chỉ Bắc, Trung và Nam Mỹ Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương
Giờ Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 6 giờ chiều Giờ miền Đông (trừ ngày lễ) Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ 30 chiều Giờ Vương quốc Anh (trừ Ngày lễ)
Điện thoại  + 1 513-666-4220 Điện thoại - + 44 (0) 1843 873322
E-mail Tech.usa@tvone.com tech.europe@tvone.com | tech.asia@tvone.com
Cơ sở dữ liệu kiến ​​thức
Hầu hết các câu hỏi kỹ thuật có thể được trả lời bằng cách truy cập Cơ sở dữ liệu kiến ​​thức hỗ trợ tvONE
tvONE Trợ giúp
Nhận trợ giúp với các sản phẩm tvONE & Magenta
Cập nhật chương trình cơ sở
Tải xuống chương trình cơ sở mới nhất cho các sản phẩm dựa trên công nghệ CORIO
Phần mềm
Tải xuống phần mềm điều khiển cho các sản phẩm dựa trên công nghệ CORIO
API tvONE
Thư mục các API có sẵn cho các sản phẩm tvONE
Đào tạo Video
Xem nhiều video đào tạo của chúng tôi cho các sản phẩm tvONE & Magenta
Chính sách trả lại
Xem lại chính sách hoàn trả sản phẩm của tvONE
Bảo hành & An toàn
Sổ tay Bảo hành & An toàn có Giới hạn của tvONE (US, EU)
Chia sẻ màn hình
Chia sẻ màn hình của bạn với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của tvONE