fbpx
English English

 

Velkommen til nettstedet til tvONE, verdensutvikler og produsent av videokonvertering og AV-signalfordelingsteknologi. Ikrafttredelsesdatoen for disse bruksvilkårene (“vilkårene”) er 20. juli 2017. Den nåværende versjonen av disse vilkårene erstatter og erstatter alle tidligere vilkår for bruk som gjelder dette nettstedet.

Les disse vilkårene nøye slik at du forstår vilkårene for tilgang til og bruk av nettstedet og tilknyttede tjenester. Vi kan gjøre endringer i disse vilkårene innimellom når nettstedet vårt utvikler seg, så sjekk tilbake ofte. Din fortsatte bruk av nettstedet og tilknyttede tjenester etter publiserte endringer i vilkårene utgjør ditt samtykke til dem. Hvis du ikke godtar vilkårene, ikke bruk nettstedet vårt.

Personvernserklæring

Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i vår innsamling og bruk av personlig informasjon som omtalt i vår personvernpolicy, som herved er innlemmet i disse vilkårene. En kopi av personvernreglene kan nås her: https://tvone.com/privacy-policy

Tillatt bruk

Dette nettstedet er ment å gi informasjon om våre produkter og tjenester. Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar lisens til å bruke nettstedet på en måte som er i samsvar med disse vilkårene. Denne lisensen inkluderer ikke retten til å endre, reprodusere, kopiere eller videreselge noe av innholdet på nettstedet; å omgå tekniske tiltak som brukes for å forhindre eller begrense tilgang til noen del av nettstedet; å bruke datautvinning, roboter eller lignende automatiserte datainnsamlings- og utvinningsverktøy for å få tilgang til nettstedet; å bryte eller forsøke å bryte sikkerheten på nettstedet; eller å forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig funksjon av nettstedet.

Du samtykker i å bruke dette nettstedet kun for lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene. Du erkjenner at din bruk av dette nettstedet er etter vårt skjønn, og at lisensen din til å bruke nettstedet kan avsluttes av oss når som helst. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å nekte noen tjenester og til å blokkere eller forhindre din fremtidige tilgang til og bruk av dette nettstedet. 

Din konto

Før du kan benytte deg av visse tjenester tilknyttet dette nettstedet, må du kanskje registrere deg på nettstedet. Du godtar og garanterer at all informasjon du gir oss gjennom dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til kontaktinformasjon og annen registreringsinformasjon for kontoen din, er sannferdig og nøyaktig.

Du samtykker i å akseptere ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen din. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din. Vi er verken ansvarlige for eller ansvarlige for tap eller annen skade du kan pådra deg som et resultat av at noen andre bruker brukerkontoen eller passordet ditt, enten med eller uten din viten.

Varemerker og opphavsrett

Varemerker, handelsdresser, logoer og servicemerker som vises på dette nettstedet eies av tvONE og tredjeparter. Ingenting på dette nettstedet kan tolkes som å innvilge, underforstått, estoppel eller på annen måte, noen rett eller lisens til å bruke noe varemerke.

Alt innholdet på nettstedet, inkludert uten begrensning tekst, fotografier, grafikk, layout og design, eies av tvONE, eller tvONE har fått tillatelse til å bruke innholdet. Ingenting på dette nettstedet kan tolkes som å gi, underforstått, estoppel eller på annen måte, rettigheter eller lisenser til å bruke noe opphavsrettsbeskyttet materiale på nettstedet. Til tross for det foregående, kan du laste ned en enkelt kopi av innholdet på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettslige og andre merknader holdes intakte og forutsatt at du ikke endrer innholdet på noen måte.

Spesifikasjoner og priser

 Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner og priser uten varsel.

Ansvarsfraskrivelse; Skadesløsholdelse

 Dette nettstedet, dets innhold og tilknyttede tjenester leveres av USA på basis av "som det er" eller "som tilgjengelig". Vi gir ingen garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til driften av dette nettstedet, til informasjonen, innholdet, materialet eller produktene som er inkludert på dette nettstedet, eller funksjonaliteten til tjenester tilknyttet det. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver VI oss alle underforståtte garantier, inkludert uten begrensning de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse.

Ved å bruke nettstedet erkjenner du at din bruk av nettstedet er på egen risiko. VI er ikke ansvarlige for skader av noe slag som oppstår eller på annen måte er relatert til din bruk av nettstedet, inkludert uten begrensning direkte, indirekte, tilfeldige, straffende og følgeskader, selv om vi har blitt informert om eller burde ha kjent til mulighet for slike skader.

Enkelte statlige lover tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller utelukkelse eller begrensning av visse skader. hvis disse lovene gjelder for deg, kan noen eller alle av ovennevnte ansvarsfraskrivelser, unntak eller begrensninger ikke gjelde for deg, og du kan ha tilleggsrettigheter.

Du samtykker i å skadesløse, forsvare og holde uskadelig tvONE, dets agenter, distributører og tilknyttede selskaper, og deres ledere, direktører og ansatte, fra og mot eventuelle krav, krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert uten begrensning rimelige advokatsalær. , som skyldes eller er relatert til din bruk av nettstedet eller ditt brudd på noen bestemmelse i disse vilkårene eller noen garanti nedenfor.

Du samtykker i at hvis du er misfornøyd med nettstedet, er ditt eneste og eksklusive middel å slutte å bruke nettstedet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående nettstedspolitikk, kan du kontakte oss via e-post på:

tvONE

Attn: Juridisk avdeling

621 Wilmer Ave.

Cincinnati, OH 45226

eller via telefon på:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

eller via e-post på

webmaster@tvone.com