fbpx
English English

 

Chào mừng đến với trang web của tvONE, nhà phát triển và nhà sản xuất đẳng cấp thế giới về công nghệ chuyển đổi video và phân phối tín hiệu AV. Ngày có hiệu lực của các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) là ngày 20 tháng 2017 năm XNUMX. Phiên bản hiện tại của các Điều khoản này thay thế và thay thế mọi điều khoản sử dụng trước đây áp dụng cho Trang web này.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này để bạn hiểu các điều kiện truy cập và sử dụng Trang web cũng như các dịch vụ liên quan. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này theo thời gian khi Trang web của chúng tôi phát triển, vì vậy hãy kiểm tra lại thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và các dịch vụ liên quan sau bất kỳ thay đổi nào được đăng đối với Điều khoản cấu thành sự đồng ý của bạn đối với chúng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi như đã thảo luận trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp vào các Điều khoản này. Bạn có thể truy cập bản sao của Chính sách quyền riêng tư tại đây: https://tvone.com/privacy-policy

Được phép sử dụng

Trang web này nhằm cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, có thể thu hồi để sử dụng Trang web theo cách phù hợp với các Điều khoản này. Giấy phép này không bao gồm quyền sửa đổi, tái sản xuất, sao chép hoặc bán lại bất kỳ nội dung nào của Trang web; bỏ qua bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Trang web; sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tự động tương tự nào để truy cập Trang web; vi phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của Trang web; hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web.

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản này. Bạn xác nhận rằng việc bạn sử dụng Trang web này là do chúng tôi quyết định riêng và giấy phép sử dụng Trang web của bạn có thể bị chúng tôi chấm dứt bất cứ lúc nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai và chặn hoặc ngăn cản việc bạn truy cập và sử dụng trang web này trong tương lai. 

Tài khoản của bạn

Trước khi bạn có thể sử dụng các dịch vụ nhất định được liên kết với trang web này, bạn có thể cần phải đăng ký trên Trang web. Bạn đồng ý và đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin liên hệ và thông tin đăng ký khác cho tài khoản của bạn, là trung thực và chính xác.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thương tích nào khác mà bạn có thể gánh chịu do người khác sử dụng tài khoản người dùng hoặc mật khẩu của bạn, dù bạn có hay không biết.

Thương hiệu và bản quyền

Các thương hiệu, trang phục thương mại, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên Trang web này thuộc sở hữu của tvONE và các bên thứ ba. Không có nội dung nào trên Trang web này có thể được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc cách khác, bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào.

Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, ảnh, đồ họa, bố cục và thiết kế, đều thuộc quyền sở hữu của tvONE, hoặc tvONE đã được cấp quyền sử dụng nội dung. Không có nội dung nào trên Trang web này có thể được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc cách khác, bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào trên Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn có thể tải xuống một bản sao duy nhất của nội dung trên Trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác được giữ nguyên và miễn là bạn không sửa đổi nội dung theo bất kỳ cách nào.

Thông số kỹ thuật và giá cả

 Chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và giá cả mà không cần thông báo.

Từ chối bảo hành; Sự bồi thường

 Trang web này, nội dung của nó và bất kỳ dịch vụ liên quan nào được cung cấp bởi Hoa Kỳ trên cơ sở "nguyên trạng" hoặc "nếu có". wE không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động của Trang web này, đối với thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm có trên Trang web này, hoặc chức năng, của bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến trang web này. Trong phạm vi tối đa cho phép của luật hiện hành, CHÚNG TÔI từ chối tất cả các bảo đảm ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng việc sử dụng trang web của bạn tự chịu rủi ro. CHÚNG TÔI sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và do hậu quả, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Một số luật tiểu bang không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại nhất định. nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và giữ tvONE vô hại, các đại lý, nhà phân phối và chi nhánh của nó, và các cán bộ, giám đốc và nhân viên của họ, khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí và chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư hợp lý , phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này hoặc bất kỳ bảo hành nào dưới đây.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn không hài lòng với Trang web, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng Trang web.

Liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến chính sách Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện:

điện thoại

Nơi nhận: Bộ phận pháp lý

621 Đại lộ Wilmer.

Cincinnati, OH 45226

hoặc qua điện thoại tại:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

hoặc qua email tại

quản trị trang web@tvone.com